Studiegids

nl en

Democratie: Theorie en Praktijk

Vak
2011-2012

Omschrijving

Het kiezen van vertegenwoordigers is geen democratie! Democratie is te kostbaar om aan het gewone volk over te laten! Partijen zijn funest voor een democratie! Christendom en democratie gaan niet samen! Zonder rechtsstaat geen democratie! Democratie zonder inspraak en participatie in publieke instellingen is geen democratie! – Het zijn stellingen die in debatten over democratie in Nederland te horen zijn geweest. Het eerste doel van de cursus ‘Democratie in theorie en praktijk’ is te leren herkennen uit welk gedachtegoed dergelijke stellingen komen. Daarom begint de cursus met een overzicht van de verschillende opvattingen over democratie die worden geïllustreerd met voorbeelden uit Nederland en zo nodig uit andere stelsels. Het eerste deel van de cursus wordt afgerond met een toets (in week 5), waarin de student moet laten zien van de verschillende opvattingen en ideeën over democratie kennis te hebben.
In het tweede deel van de cursus worden diverse casus in de Nederlandse politiek van de afgelopen twee eeuwen onder de loep genomen. Casus die aan bod kunnen komen zijn het kiesrechtvoorstel van Tak van Poortvliet, de pacificatiedemocratie, de monarchie, democratie in de Europese Unie, het referendum en het democratisch gehalte van gemeentelijke herindeling. Dit deel bestaat voor een belangrijk deel uit presentaties van studenten van hun eerste versie van hun paper over een van de casus.

Onderwijsvormen

Werkgroep

Er geldt een aanwezigheidsplicht. Een student mag eenmaal zonder opgaaf van reden afwezig zijn.

Studiematerialen

D. Held (2006), Models of Democracy, Cambridge: Polity Press. Derde editie.

Een lijst van overige verplichte literatuur wordt eind augustus bekend gemaakt.

Toetsing

Toets in week 5 van de cursus: 35%; Presentatie: 25%; Eindpaper: 40%

Er bestaat geen mogelijkheid tot herkansing, ook niet vanwege afwezigheid bij toets of presentatie.

Ingangseisen

Rooster

Dinsdag 7 februari van 18.00 – 19.45 uur, Pleinzaal
Dinsdag 14 februari van 18.00 – 19.45 uur, Pleinzaal
Dinsdag 21 februari van 18.00 – 19.45 uur, Pleinzaal
Dinsdag 6 maart van 18.00 – 19.45 uur, Pleinzaal
Dinsdag 13 maart van 18.00 – 19.45 uur, Pleinzaal
Dinsdag 20 maart van 18.00 – 19.45 uur, Pleinzaal

Dinsdag 3 april van 18.00 – 19.45 uur, Pleinzaal
Dinsdag 10 april van 18.00 – 19.45 uur, Pleinzaal
Dinsdag 24 april van 18.00 – 19.45 uur, Pleinzaal
Dinsdag 1 mei van 18.00 – 19.45 uur, Pleinzaal
Dinsdag 15 mei van 18.00 – 19.45 uur, Pleinzaal
Dinsdag 22 mei van 18.00 – 19.45 uur, Pleinzaal