Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Capita selecta oude muziek

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Enige kennis van de historische uitvoeringspraktijk.

Beschrijving

Het keuzevak Capita selecta oude muziek bestrijkt een brede variatie aan onderwerpen uit de historische uitvoeringspraktijk. Als centrale componist wordt Johann Sebastian Bach behandeld. De precieze data en onderwerpen worden later bekend gemaakt.

Rooster

Eerste en tweede semester. De colleges vinden plaats in de bibliotheek (met instrumenten en prentenverzameling) van de docent, in Bussum (Meerweg 23) van 10.30-12.30 uur.
06-09 Urtext
27-09 Mozart kerkmuziek
07-10 J.S. Bach, gedrukte werken
18-10 G. Frescobaldi en zijn tijd
25-11 J.S. Bach, de andere Brandenburgse concerten
20-12 D. Buxtehude en stylus phantasticus
17-01 J.S. Bach vioolsonates
31-01 J. Haydn, sinfoniën en uitvoeringspraxis
06-02 Articulatie en vingerzetting
27-03 Mozart/J.S. Bach en reconstructie
20-04 Improvisatie
26-04 Dirigent/Maestro al cembali
29-05 Moderne instrumenten en uitvoeringspraxis barok
01-06 Verzamelen

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Paper gericht op een muziekwetenschappelijk onderwerp uit de zeventiende of achttiende eeuw.

Literatuur

Chr. Wolff, J.S. Bach, the learned musician. New York: Norton. 2000.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Aanmelden is verplicht, via een inschrijfformulier aan te vragen bij Marten van der Meulen

Contact

Dagmar Tengbergen

Opmerkingen

Vakken van de Akademie der Kunsten zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten van de Universiteit Leiden