Studiegids

nl en

Hymnologie 1

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Wat is de functie van het Nederlandse kerklied en hoe heeft het zich in de loop der tijd ontwikkeld? Op welke manier hebben dichters en componisten hieraan bijgedragen? Buiten kerkelijke kringen heeft dit onderwerp nooit veel aandacht gekregen. Via deze module leren studenten een muzikaal genre te doorgronden dat in het verleden van groot belang is geweest, binnen de kerken en anderszins. Ze verdiepen zich in inhoud en vorm van gezangboeken, worden ingeleid in de meerstemmige kerkmuziek (zowel rooms-katholiek als protestants) en de toepassing ervan in de praktijk van getijde- en hoofddiensten. De periode die wordt behandeld, strekt zich uit van de Oudheid tot circa 1700.

Leerdoelen

Rooster

Eerste en tweede semester. De colleges worden gegeven in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium, kamer M303 (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag), vrijdag van 15.20-17.20 uur. Eerste college: 9 september.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Aanwezigheid verplicht.
Mondeling tentamen.

Blackboard

Literatuur

  • Jan Luth et al. (red.), Het kerklied, een geschiedenis. Zoetermeer: Mozaïek, 2001.
  • S. Groot et al. (red.), De lof Gods geef ik stem. Baarn: Gooi en Sticht, 1993.
  • Readers die tijdens college worden uitgereikt.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Aanmelden is verplicht, via een inschrijfformulier aan te vragen bij Marten van der Meulen

Contact

Contactpersoon / coördinator: Theo Goedhart; e-mail: t.goedhart@staff.koncon.nl

Opmerkingen