Studiegids

nl en

Inleiding in de jazzgeschiedenis

Vak 2011-2012

Beschrijving

Dit college geeft inzicht in het ontstaan van de historische stijlen in de jazz. Hierin spelen improvisatie en swing een grote rol. Ook de sociale, culturele en economische achtergronden waartegen de jazz zich heeft ontwikkeld, worden in het kort geschetst. De gebruikelijke historische classificaties schieten tekort in het beschrijven van de ontwikkelingen in de jazz gedurende de laatste drie decennia. In het college wordt ingegaan op de historiografische problemen die zijn gerezen in de klassieke jazzgeschiedenis. Er zullen mogelijke alternatieven worden aangedragen voor het benaderen en duiden van de hedendaagse jazz.

Rooster

Tweede semester.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met luistervragen.

Literatuur

  • Ted Gioia, The history of jazz. Oxford: Oxford University Press, 1999.
  • additioneel: Scott DeVeaux & Gary Giddens, Jazz.New York: Norton, 2009.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Aanmelden is verplicht, via een inschrijfformulier aan te vragen bij Marten van der Meulen

Contact

Wouter Turkenburg, telefoon: 070 315 14 00, e-mail: w.turkenburg@admin.koncon.nl