Studiegids

nl en

Overzicht van de westerse muziekgeschiedenis

Vak 2011-2012

Beschrijving

Het heeft vele jaren geduurd voordat de componist Johannes Brahms zijn eerste symfonie voltooide. Telkens wanneer Brahms aan het componeren was, voelde hij die ‘grote reus’ achter zich staan. Met deze ‘grote reus’ bedoelde Brahms de componist Ludwig van Beethoven en diens negende symfonie. De negende symfonie van Beethoven is van grote betekenis geweest voor verschillende negentiende-eeuwse componisten. Beethoven zelf werd beïnvloed door het werk van Johann Sebastian Bach en voor Arnold Schönberg vormden de composities van Brahms een bron van inspiratie.
In deze collegereeks, waarin een overzicht van de westerse muziekgeschiedenis wordt gegeven, zal de invloed die de componisten Bach, Haydn, Mozart en Beethoven op de ontwikkeling van de muziekgeschiedenis hebben gehad nader worden bekeken. Ook behandelt de docent de ontwikkeling van de kamermuziek, de opera en de symfonie. Hij bespreekt de verschillende muziekstijlen die in de twintigste eeuw zijn ontstaan, en zal kort ingaan op de ontwikkeling van de jazz en de filmmuziek.

Rooster

Eerste semester. De colleges vinden plaats in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, Leiden), zaal 147, maandag van 20.30-22.00 uur. Eerste college: 12 september

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Werkstuk schrijven.

Literatuur

  • Donald J. Grout & Claude V. Palisca, Geschiedenis van de westerse muziek (Editie naar keuze.)

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Aanmelden is verplicht, via een inschrijfformulier aan te vragen bij Marten van der Meulen

Contact

Kolja Meeuwsen

Opmerkingen