Studiegids

nl en

Yucateeks Maya

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Propedeuse moet gehaald zijn.

Beschrijving

Het Yucateeks Maya (Mayathan) is een van de talen van de Maya-taalfamilie en wordt gesproken op het schiereiland Yucatán in Mexico door ca. 800.000 mensen. Het Yucateeks heeft een werkwoord-initiële woordvolgorde, is gedeeltelijk ergatief van structuur (‘split ergative’) en kent een uitgebreid systeem van ‘numeral classifiers’. Het onderscheidt verschillende typen van bezit (vervreemdbaar, onvervreemdbaar, etc.). Het Yucateeks kent toononderscheidingen en geglottaliseerde medeklinkers.

Deze cursus geeft een korte inleiding tot de geschiedenis van het Maya in Yucatán en een gedetailleerd overzicht van de grammatica, alsmede de basiswoordenschat, van het hedendaagse Yucateeks. De leeslessen zijn gebaseerd op de cursus Spoken Yucatec Maya van R.W. Blair en R.Vermont-Salas (University of Chicago 1965-1967).

Leerdoelen

De student verwerft kennis van en inzicht in de grammatica en het klanksysteem van het Yucateekse Maya met aandacht voor de historische achtergrond en ontwikkeling van de betrokken taal. Hij/zij wordt in staat gesteld eenvoudige teksten in het Yucateeks te interpreteren en te vertalen met behulp van een woordenboek. Hij/zij beschikt over de taalvaardigheidsbasis om in een veldwerksituatie zijn/ haar praktische gebruikskennis van het Yucateeks verder te ontwikkelen, met name in het kader van antropologisch of archeologisch onderzoek. Hij/zij beschikt over de noodzakelijke talige basis om een studie van het koloniale en pre-koloniale Yucateeks en het Maya-hiërogliefenschrift op te vatten.

Rooster

Timetable

Onderwijsvorm

Hoorcollege met leesmateriaal

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen na afloop van de cursus

Blackboard

Alleen voor praktische mededelingen

Literatuur

V. Bricker, E. Po’ot Yah and O. Dzul de Po’ot, A Dictionary of the Maya Language as spoken in Hocabá, Yucatán (University of Utah Press, Salt Lake City 1998).

Bestudering vooraf niet noodzakelijk. Bestellen via Amazon.com of lenen uit de UB.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Contact

Meer informatie bij docent: Adelaar

Opmerkingen

Geen