Studiegids

nl en

Cultuurgeschiedenis van de Andes

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Propedeuse.

Beschrijving

Dit college vormt een kennismaking met de geschiedenis en de cultuur van de Indiaanse bevolking van het Midden-Andesgebied, zoals bepaald door de grenzen van het voormalige Inca-rijk en de moderne staten die binnen die grenzen zijn ontstaan (in het bijzonder, Peru, Bolivia en Ecuador). Aan de orde komen de vroege Andesbeschavingen (Caral, Chavín, Moche, Nazca, Paracas, Huari en Tiahuanaco), het ontstaan van het Inca-rijk, etnische en taalkundige samenstelling van het gebied, de Spaanse invasie en de val van het Inca-rijk, de koloniale transformatie van de Indiaanse samenleving in de Andes, het indigenisme en tenslotte de voortschrijdende emancipatie in recente tijd. Er wordt aandacht besteed aan de koloniale documenten (kronieken en verslagen), waarop een groot deel van onze kennis van de Andes-samenleving berust en aan literaire teksten, zowel van als over de Indiaanse bevolking van de Andes.

Leerdoelen

Kennis van hedendaags onderzoek en debatten over de cultuurgeschiedenis van de Andes.
Vaardigheid om een kritische beoordeling te formuleren over het onderzoek op dit onderwerp.
Vaardigheid om een verbinding te leggen tussen onderzoek op levende culturen en historische vraagstelling.

Rooster

Timetable

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege met verplichte leesstof.

Toetsing

Aktieve deelneming;
Presentatie;
Werkstuk.

Blackboard

Literatuur

Michael Moseley, The Incas and their Ancestors.
John Hemming, The Conquest of the Incas

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Contact

Meer informatie bij docent: Adelaar

Opmerkingen