Studiegids

nl en

Orale tradities en wereldbeschouwing Indianen van het Tropisch laagland van Zuid-Amerika, in het bijzonder de Guyana’s

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is open voor BA studenten die hun keuzeruimte willen vullen en voor MA studenten die relevante disciplines studeren en geinteresseerd zijn in Indian American studies

Beschrijving

Dit college is bedoeld om een etnografisch overzicht te verkrijgen van het sociale en culturele leven van de Indiaanse groepen van de Guyana’s. Op basis van de rijkdom aan orale tradities van deze groepen zal er worden getoond hoe ‘anders’ deze Amazonengroepen de wereld zien. Er wordt ingegaan op de filosofieen en culturele aspecten van de oorsprongsmythes vanuit moderne antropologische analyses zoals perspectivisme en shamanisme, en vanuit filosofische gezichtspunten zoals de constructie van werelden, mogelijke werelden en onmogelijke werelden. Films worden ook getoond en wordt er ingegaan op wereldbeschouwingen en de hedendaagse samenlevingen.

Leerdoelen

  • kennis maken met de Indianen van de Guianas en Tropisch Laagland van Zuid Amerika; hun verspreiding, demografie en wereldbeschouwingen

  • kennis nemen en kritisch omgaan met belangrijke thema’s in de antropologie van het Tropisch Laagland

  • analyse van mythen: thema’s en analyseinstrumenten

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege en literatuurstudie

Toetsing

Aktieve participatie, tentamen en werkstuk.

Blackboard

Nee.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Contact

Meer informatie bij docent: Carlin