Studiegids

nl en

De multiculturele samenleving; inleiding

Vak
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus betreft het introducerende en verplichte college voor deelnemers aan de minor Multiculturele samenleving. Deze inleiding heeft uitdrukkelijk een oriënterend karakter t.o.v. de overige cursussen die in deze minor worden aangeboden. Deze cursus is gericht op basiskennis die zal worden verondersteld bij de overige cursussen. De ontwikkeling van de multiculturele identiteit staat centraal in deze cursus. Verder worden een aantal acculturatiemodellen gepresenteerd en geanalyseerd wat betreft hun waarde voor het begrijpen van Nederland als een multiculturele samenleving.

Leerdoelen

1 Kennis ontwikkelen van begrippen en theorieën om multiculturele invloeden op sociale en persoonlijke ontwikkelingen te analyseren en te verklaren (eindterm 1.1);
2 Kennis ontwikkelen van regelmatigheden rond interetnische relaties, acculturatie- en enculturatie processen in de moderne Westerse samenleving (eindterm 1.1);
3 Kennis ontwikkelen over de rol van wetenschap en politiek in het debat over en beïnvloeding van ontwikkelingen in multiculturele samenlevingen (eind term 3.4);
4 Het leren zoeken en analyseren van relevante literatuur (eindtermen 2.1, 2.4);
5 Het ontwikkelen van mondelinge en schriftelijke betoogvaardigheden in aansluiting op relevante wetenschappelijke inzichten (eindtermen 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.3, 3.4).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

  • Schriftelijk MC-tentamen;

  • Paper;

  • Referaat.

Het cijfer voor dit vak wordt verkregen op basis van de uitslag van het MC-tentamen. Paper en referaat zijn voorwaardelijk voor deelname aan het tentamen. Beide laatstgenoemde onderdelen dienen van voldoende kwaliteit te zijn.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Verkuyten, M. (2010). Identiteit en diversiteit; De tegenstellingen voorbij. Amsterdam: AUP. (240 p);

  • Artikelen via digitale UB (ongeveer 200 p verplicht en 100 p naar eigen keuze).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Prof. Dr. P. Vedder is voor inhoudelijke en organisatorische vragen bereikbaar via e-mail en heeft tot een uur na afloop van elk college spreekuur (kamer 4A19 van de Faculteit Sociale Wetenschappen).