Studiegids

nl en

Liturgiek 1

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Studenten verwerven in dit college kennis van de liturgiek als discipline, en van de liturgiek in de hedendaagse context van de christelijke ritualiteit. Ook gaat de docent in op Bijbelse en Joodse kernbegrippen binnen de christelijke eredienst en komen de kernmomenten uit de liturgiegeschiedenis aan bod. Via opdrachten leren studenten om te gaan met de ordening van liturgische tijd en ruimte. Zo leren ze een beredeneerde invulling te geven aan de orde van een dienst, zodat ze een eigen liturgische attitude ontwikkelen.

Leerdoelen

Rooster

Eerste en tweede semester. De colleges worden gegeven in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium, kamer S103 (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag), vrijdag van 13.15-15.00 uur. Eerste college: 9 september.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Aanwezigheid verplicht.
Mondeling tentamen in december en juni.

Blackboard

Literatuur

  • M. Barnard et al. (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk. Zoetermeer: Meinema, 1998.
  • M. Barnard & N. Schuman (red.), Nieuwe wegen in de liturgie. De weg van de liturgie – een vervolg. Zoetermeer: Meinema, 1998.
  • Dienstboek – een proeve, Schrift-Maaltijd-Gebed. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998.
  • Dienstboek – een proeve, deel II, Leven-Zegen-Gemeenschap. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Aanmelden is verplicht, via een inschrijfformulier aan te vragen bij Marten van der Meulen

Contact

Contactpersoon / coördinator: Theo Goedhart; e-mail: t.goedhart@staff.koncon.nl