Studiegids

nl en

Liturgiek 2

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

In deze module wordt de stof van module Liturgiek 1 verder uitgediept, aan de hand van drie themablokken over: sacramenten, getijden en psalmen. Deze thema’s worden zowel historisch als antropologisch en contextueel benaderd.

Leerdoelen

Rooster

Eerste en tweede semester. De colleges worden gegeven in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag), vrijdag van 13.15-15.00 uur. Eerste college: september 2011.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege, opdrachtbespreking en excursie.

Toetsing

Aanwezigheid verplicht.
Mondeling tentamen in december en juni.

Blackboard

Literatuur

  • M. Barnard et al. (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk. Zoetermeer: Meinema, 1998.
  • M. Barnard & N. Schuman (red.), Nieuwe wegen in de liturgie. De weg van de liturgie – een vervolg. Zoetermeer: Meinema, 1998.
  • Dienstboek – een proeve, Schrift-Maaltijd-Gebed. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998.
  • Dienstboek – een proeve, deel II, Leven-Zegen-Gemeenschap. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998.

Aanmelden

Marten van der Meulen

Contact

Contactpersoon / coördinator: Theo Goedhart; e-mail: t.goedhart@staff.koncon.nl