Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Challenges in Computer Science Seminar

Vak
2011-2012

Description

This seminar focuses on the state of the art and challenges in computer science. In a series of lectures by faculty-members topics from Multimedia Information Systems, Grid Computing, Digital Life, Network Processing, Software Engineering, DNA Computing, Computer Architecture and Embedded Systems will be presented. The talks will typically be on high level issues and trends.

Website

Challenges in Computer Science