Studiegids

nl en

Concepten van programmeertalen

Vak
2011-2012

Doel

Dit college is een inleiding tot de theorie en de praktijk van programmeertalen. Het doel is om inzicht te verwerven in de relatie tussen concepten van programmeertalen en de wijze waarop deze worden geïmplementeerd, en de keuzes die hierbij gemaakt kunnen worden. Impliciet wordt hierdoor ook een goed inzicht verkregen in de semantiek van diverse programmeertalen.

Beschrijving

Aspecten van programmeertalen, imperatieve talen, object-georienteerde talen, functionele talen, logische talen, parallelle en gedistribueerde talen.

Methode

Hoorcollege. Er zijn huiswerkopgaven en drie programmeeropdrachten. Zowel huiswerkopgaven als programmeeropdrachten tellen mee voor het eindcijfer.
Om dit vak te halen, moet al het werk – inclusief het tentamen – ingeleverd zijn in hetzelfde semester. Incompleet werk, resultaten en cijfers uit vorige semesters zullen niet worden geaccepteerd.

Literatuur

Concepts of Programming languages, 8th Edition, R.W. Sebesta, Addison Wesley.

Website

Concepten van Programmeertalen