Studiegids

nl en

Kunstmatige Intelligentie

Vak
2011-2012

Doel

Een overzicht krijgen van een aantal belangrijke deelgebieden van de kunstmatige intelligentie, waarbij in het bijzonder op een aantal technieken dieper ingegaan wordt. Deze technieken zijn ook voor andere informaticagebieden zeer nuttig. Een van de doelstellingen is om het inzicht in het aanpakken en oplossen van problemen te vergroten.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: intelligente agenten, probleemoplossen, (gericht) zoeken, heuristieken, spel(l)en, constraint satisfaction problemen, inferentie in eerste-orde logica, Bayesiaanse netwerken, leren, neurale netwerken, genetische algoritmen, robotica.

Examinering

Er is een schriftelijk tentamen en er moeten 4 opdrachten uitgewerkt worden tijdens het semester. Zowel voor de opdrachten (verslagen) als voor het tentamen moet een voldoende gehaald worden. Het eindcijfer wordt bepaald door het schriftelijk examen.

Voorkennis

Ervaring met C++.

Literatuur

Boek: S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third edition Prentice Hall, 2003.

Website

Kunstmatige Intelligentie