Studiegids

nl en

Bachelorklas/project

Vak
2011-2012

Doel

De bedoeling van de bachelorklas is een kader te bieden voor het werken aan het bachelorproject wat uiteindelijk moet leiden tot een scriptie. Deelname aan de bachelorklas en aanwezigheid zijn verplicht.

LET OP (curriculumwijziging m.i.v. september 2010): Het studentenseminarium uit het tweede jaar, de bachelorklas en de
bachelorscriptie zijn samen goed voor 18 EC.

Beschrijving

De verschillende onderzoeksgroepen van LIACS presenteren zich en stellen mogelijke afstudeeronderwerpen voor. Studenten kiezen in overleg met de moderators van de bachelorklas een onderwerp en docent(en) die hen inhoudelijk gaan begeleiden.
Gedurende het semester bespreken de deelnemers elkaars voortgang en worden korte tussentijdse presentaties gegeven. Het
semester wordt afgesloten met de eindpresentaties van de deelnemers.

Vereisten

Studenten die geslaagd zijn voor het propedeutisch examen en uit het tweede en derde jaar niet meer dan twee vakken missen (minstens 78-76 EC hebben gehaald na hun (propedeuse), mogen deelnemen aan de bachelorklas, d.w.z. aan het
bachelorproject beginnen.

Examinering

Eindpresentatie van het bachelorproject.
LET OP: Het cijfer wordt na deze presentatie bepaald door de afstudeerdocent(en), niet door de moderators van de bachelorklas.

Website

Bachelorclass/project