Studiegids

nl en

Theorie van Concurrency

Vak
2011-2012

Doel

Het aanleren van fundamentele begrippen aangaande concurrente systemen en de manier waarop deze begrippen geformaliseerd en geanalyseerd kunnen worden. Op deze manier krijgt de student inzicht in basistechnieken om te werken met concurrente systemen.

Methode

hoorcollege, werkgroep

Examinering

schriftelijk en tussentijdse toets

Beschrijving

Het begrip concurrency als verschijnsel bij gelijktijdig verlopende en elkaar mogelijk beïnvloedende processen wordt bestudeerd. Dit wordt gedaan aan de hand van het Petrinetmodel. Zowel de structuur als het gedrag van (concurrente systemen gemodelleerd door) Petri netten wordt in het college besproken.

Website

Theorie van Concurrency

Materiaal

dictaat en opgavenbundel (beiden in het Engels) beschikbaar bij het begin van het college.