Studiegids

nl en

Intellectuele eigendom - Merkenrecht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Het merkenrecht beschermt onderscheidingstekens om verwarring te voorkomen en om goodwill te beschermen tegen schade en ongerechtvaardigd profiteren. Behalve de vraag wat een merk kan zijn, komen aan de orde vragen als: hoe ver reikt de bescherming, welke uitzonderingen op de bescherming zijn er, in hoeverre is merkgebruik in vergelijkende reclame toegestaan, welke mogelijkheden tot handhaving van het merkrecht zijn er, en onder welke omstandigheden loopt het voortbestaan van het merkrecht gevaar doordat een verval- of nietigheidsgrond aanwezig lijkt te zijn. Bij dit alles speelt de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie een grote rol.
Dit vak is een optioneel verplicht vak binnen de Master specialisatie Ondernemingsrecht / IE.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: kennis en inzicht verwerven in het merkenrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: zelfstandig vraagstukken op het gebied van het merkenrecht kunnen doorgronden en beantwoorden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal á 2 uur: 18 bijeenkomsten met een gemengd hoorcollege/werkgroepkarakter.

 • Namen docenten: prof. mr. D.J.G. Visser, mr. P.A.C.E. van der Kooij, mr. A. Tsoutsanis, mr. C.J.S. Vrendenbarg en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: relevante literatuur en jurisprudentie bestuderen

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
T. Cohen Jehoram/C.J.J.C. van Nispen/J.L.R.A.Huydecoper, Industriële eigendom, deel 2, Merkenrecht, Kluwer, Deventer, studenteneditie. (2009)

Werkboek:
Geen.

Reader:
(rechtspraak bundel zal nader bekend worden gemaakt)

Aanbevolen studiemateriaal
www.boek9.nl

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. D.J.G. Visser

 • Werkadres: KOG kamer C 222

 • Bereikbaarheid: Bij voorkeur per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7888

 • E-mail: d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: KOG C 202

 • Openingstijden: Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 – 13.00 uur . en op vrijdag van 9.00 – 14.45 uur. Op woensdag en de overige middagen is het secretariaat alleen telefonisch bereikbaar.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235

 • E-mail: IntellectueleEigendom@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.