Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Organisatie en Management (pre-master)

Vak
2011-2012

Inhoud
In het vak Organisatie en Management besteden wij aandacht aan het vraagstuk hoe en in welke omstandigheden veranderingen in organisatie en management van het openbaar bestuur een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Daarbij maken we gebruik van bestuurskundige inzichten en theorieën die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld. Tevens wordt getracht theorie en praktijk van vernieuwing en verbetering van publieke diensten met elkaar in verband te brengen. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: hoe kunnen publieke organisaties excellente organisaties worden? Kunnen inzichten uit het private bedrijfsleven daarbij behulpzaam zijn of dienen we vooral rekening te houden met de eigen aard van de organisaties en het management in de publieke sector? Welke rol speelt (ambtelijk) leiderschap binnen publieke organisaties? Wat zijn de belangrijkste ideeën en opvattingen ten aanzien van het functioneren van de overheid? Hoe kunnen we de complexe wereld van publieke organisaties en het openbaar bestuur beter doorgronden?

Dit vak biedt zo een beknopt overzicht van de meest relevante bestuurskundige theorieën op het gebied van organisatie en management van publieke organisaties. Het stelt de student in staat om een eigen visie te ontwikkelen ten aanzien van het openbaar bestuur, en het biedt tegelijkertijd theoretische handvatten om de dagelijkse praktijk van het openbaar bestuur (beter) te kunnen duiden en begrijpen.

Coördinator/hoorcollegedocent:
M.A.W. Reijnders, MSc MA

Gastdocenten:
Dr. W. van Noort
Drs. A.D.N. Kerkhoff
J.L.J. Pronk, MSc

Onderwijsvorm:
Hoorcolleges

Voertaal:
Nederlands

Studiemateriaal:
• Hal G. Rainey (2009), Understanding and Managing Public Organizations, San Francisco; Jossey-Bass (vierde druk). Eerdere versies kunnen eventueel ook, maar dan moeten studenten rekening houden met eventuele afwijkingen ten opzichte van de nieuwere edities.
• Robert B. Denhardt (2011), Theories of Public Organization, Boston, MA: Wadsworth (zesde druk, International Edition). Ook hier geldt dat eerdere versies ook gebruikt kunnen worden, maar dat eventuele afwijkingen met de zesde druk kunnen voorkomen.
• Nader op te geven studiemateriaal

Toetsing:
Schriftelijk tentamen

Ingangseis/advies
Alleen toegankelijk voor pre-masterstudenten

Rooster:
Dinsdag 1/11 t/m 13/12
Tijd: 18.30-20.00 uur
Zaal: Campus Den haag, Lange Houtstraat 5-7, zaal 403

Tentamen:
Donderdag 22/12 van 18.30-21.30 uur in Lange Houtstraat 5-7, zaal 401/402/403

Hertentamen:
Donderdag 19/1/12 van 18.30-21.30 uur in Lange Houtstraat 5-7, zaal 403

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster.