Studiegids

nl en

Capita selecta rechtssociologie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Rechtssociologie laat zien hoe veranderingen in het recht begrepen kunnen worden in samenhang met thema’s als maatschappelijke en juridische ongelijkheid, de ontwikkelingen binnen professionele beroepsgroepen en de productie en verdeling van moderne risico’s
De cursus focust op begrippen als sociale werking en sociale productie van recht, bedoelde en onbedoelde effecten van juridische interventies en de voor- en nadelen van juridisering van sociale verhoudingen.
De studenten maken op een rechtssociologische manier kennis met vier belangrijke institutionele pijlers van de rechtsstaat, wetgeving, advocatuur, openbaar ministerie en rechterlijke macht. Het eerste deel – Wetgevingspraktijken – gaat in op theorieën over wetgeving, de invloed van ambtenaren bij onderhandelend wetgeven en de naleving van wetten. Vervolgens gaan we in op de rol van de advocaat, als private ondernemer en als publieke functionaris bij de toegang tot het recht. Daarna focussen we op de legitimiteit van de rechterlijke macht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is het aanreiken van enkele rechtssociologische inzichten met name t.a.v. de institutionele aspecten van de rechtsstaat.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • zij hebben inzicht verworven in een aantal institutionele aspecten van de rechtstaat

 • zij hebben geleerd dat bepaalde discussies binnen hun vakgebied ook buiten de wereld van misdaad en straf worden gevoerd

 • zij hebben geleerd te discussiëren over maatschappelijk relevante ontwikkelingen (in de werkgroepen)

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen Prof. Mr N.J.H. Huls

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, tweede druk 2009

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Vereiste voorbereiding door studenten: schriftelijk bewijs dat zij de werkgroep-opdracht hebben voorbereid, zodat zij goed zijn voorbereid op de interactieve discussie in werkgroep verband.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Tentamen met essayvragen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Huls, N.J.H., Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, nieuwste druk.

Werkboek:
Geen
Reader:
Reader met enige teksten over het Openbaar Ministerie

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. M. Odekerken, Msc, MA

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B1-136b

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nll

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C.1.-02

 • Openingstijden: van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak kan niet gevolgd worden door studenten die in hun propedeuse het gebonden keuzevak Rechtssociologie hebben gevolgd.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.