Studiegids

nl en

Keuzeruimte Pedagogische Wetenschappen

Vak
2011-2012

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding zijn 20 ects ingeruimd voor het volgen van keuzevakken. Voor het invullen van de keuzevakruimte zijn er verschillende mogelijkheden, binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen en daarbuiten.

Keuzevakken binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen biedt in het eerste semester (blok 1 en 2) vier keuzevakken aan, die gevolgd kunnen worden door zowel studenten van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen als door studenten van andere bacheloropleidingen:

In blok 1:

In blok 2:

Voor deze vakken kun je je inschrijven op uSis tot één week voor aanvang van het vak.

Keuzevakken buiten het Instituut Pedagogische Wetenschappen

Ook kunnen studenten hun keuzeruimte vullen met vakken uit andere bachelorspecialisaties Pedagogische Wetenschappen dan de eigen specialisatie. Hiervoor zijn enkele voorwaarden van kracht (zo mogen er niet meer dan twee keuzevakken uit één specialisatie gekozen worden). De studieadviseurs kunnen je alles vertellen over deze voorwaarden en je adviseren bij het vullen van je keuzevakruimte.

Je kunt je keuzevakruimte ook vullen met een minor. Een minor is een samenhangend pakket van vakken met een omvang van 30 ects. Het Instituut Pedagogische Wetenschappen biedt, in samenwerking met enkele andere instituten van de Universiteit Leiden, de interdisciplinaire minor Multiculturele Samenleving aan. Informatie over alle minoren vind je op www.leidenuniv.nl > onderwijs > minoren. Je kunt ook een halve minor – een keuzepakket – (15 ects) kiezen. Wanneer je een (halve) minor wilt volgen moet je altijd schriftelijk toestemming aan de examencommissie vragen. Hiervoor is een speciaal formulier te verkrijgen bij de Onderwijsbalie Pedagogische Wetenschappen (vierde verdieping FSW). Dit formulier is ook te vinden op de website

En natuurlijk kun je, zoals dat altijd al mogelijk was, je keuzevakruimte vullen met losse keuzevakken die aangeboden worden binnen de Universiteit Leiden of een andere nationale of internationale universiteit.

Er zijn geen minimumgrenzen gesteld aan de omvang van losse keuzevakken, zolang er in totaal maar ten minste 20 ects aan keuzevakken worden gevolgd. Sommige keuzevakken zijn echter uitgesloten, omdat zij te veel overeenkomen met vakken uit de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Studenten wordt aangeraden één of meer vakken te kiezen die aansluiten bij hun eigen belangstelling en voorkennis. Uitsluitend vakken die aan een universiteit gedoceerd worden komen in aanmerking, ook aan een buitenlandse universiteit (zie in het buitenland studeren). Ook wanneer je je keuzevakruimte vult met losse keuzevakken moet je altijd schriftelijk toestemming aan de examencommissie vragen. Dat kan met speciale formulieren die verkrijgbaar zijn bij de Onderwijsbalie Pedagogische Wetenschappen (vierde verdieping FSW). De formulieren zijn ook te vinden op de website