Studiegids

nl en

Ethiek

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Ethiek valt uiteen in theoretische ethiek en praktische ethiek. Beide onderdelen worden behandeld bij het vak ethiek. Meer in het bijzonder staat centraal de spanning tussen heteronome ethiek en autonome ethiek. De heteronome ethiek legt een relatie tussen ethiek en religie. De autonome ethiek gaat ervan uit dat voor ethiek geen religie nodig is. De spanning tussen deze twee soorten ethiek wordt uitgewerkt met morele dilemma’s waarbij op de een of andere manier de rol van religie besproken wordt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Ethiek is het geven van een inzicht in morele dilemma’s en het aanreiken van hulpmiddelen om moreel verantwoorde beslissingen te nemen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Aan het einde van de cursus is de student in staat om op basis van de belangrijke meta-ethische perspectieven beredeneerde oordelen te vellen over morele dilemma’s.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Hoorcolleges/Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week (twee keer twee uur): Combinatie van hoorcollege en privatissimum gedurende 5 weken.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opdrachten; formuleren van vragen t.b.v. het onderwijs; innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • schriftelijk tentamen

 • Werkstuk

Inleverprocedures
In de vierde week wordt het werkstuk ingeleverd. In week vijf wordt het cijfer van het werkstuk bekend gemaakt. Een week na het beeidigen van de colleges wordt een schriftetlijk tentamen afgenomen. Het gemiddelde van het cijver vna het werkstuk en het cijfer van het tentamen is het eindcijfer.

Het werkstuk toetst voornamelijk toepassingskennis en -inzicht in verband met één specifiek ethisch probleem; het tentamen toetst de stof als geheel. Daar ligt de nadruk op kennis en inzicht van waaruit de toepassing is geschied.

Examenstof
Tot de examenstof behoort het voorgeschreven boek en de artikelen die op blackboard worden aangeleverd.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Paul Cliteur, The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism, Wiley-Blackwell, Malden Oxford 2010, evenals het tekstmateriaal dat op blackboard wordt opgenomen. .

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen, maar wel artikelen op blackboard

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.J.M. Slootweg

 • Werkadres: KOG, A326

 • Bereikbaarheid: Maandag en dinsdag.

 • Telefoon: 071 – 527 8934

 • E-mail: T.J.M.Slootweg@LAW.Leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 328

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO