Studiegids

nl en

Taalkundige diversiteit van het Arabisch

Vak
2011-2012

Toegangseisen

—-

Beschrijving

Dit college is opgebouwd uit twee delen: een inleidend deel waarin basisbegrippen van taalbeschrijving worden behandeld en geïllustreerd aan de hand van Arabische voorbeelden. Het tweede deel richt zich op de vormen van Arabisch waarvan we taaldocumenten hebben. Dat is een sterk wisselend palet van pre-islamitische Arabische inscripties tot aan de diversiteit van de hedendaagse Arabische spreektalen (ook wel “dialecten” genoemd).

Leerdoelen

Studenten krijgen inzicht in de basisbegrippen van de algemene taalkunde die relevant zijn bij de bestudering van het Arabisch. Daarnaast leren zij uiteenlopende verschijnselen die onder de noemer van het “Arabisch” vallen benoemen en indien relevant met elkaar vergelijken. Ze verwerven een basiskennis van verschijnselen die we in Arabische spreektalen aantreffen. Studenten verkrijgen inzicht in de verschillende theorieën over het ontstaan van de Arabische taal en de relatie met de verschillende geografische gesproken vormen van het Arabisch

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Werkstuk (40%) Handleiding schriftelijk werkstuk
en schriftelijk tentamen met enkele essay vragen (60%).

Blackboard/webpagina

Ja, zie Blackboard

Literatuur

Reader door de docent verstrekt op college.

Overzicht

a. basisbegrippen in relatie tot Arabisch

Fonetiek
Fonologie
Morfologie
Syntaxis
Semantiek

b. Verschillende vormen van Arabisch

Pre-islamitisch Arabisch
Wat sprak de profeet
Het Arabisch van de Koran
Het ontstaan van Klassiek en Modern Standaard Arabisch
Spreektalen van het westelijk deel van Arabisch taalgebied
Spreektalen van het oostelijk deel van het Arabische taalgebied

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent: Dhr.R. de Jong