Studiegids

nl en

Internationaal Commercieel Contracteren

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Het vak Internationaal Commercieel Contracteren kent een aantal onderdelen. (i) Het internationaal privaatrecht ter zake van internationale contracten waarbij aparte aandacht wordt besteed aan koop (inclusief het Weense Koopverdrag), agentuur, franchise en distributie en voorts aan leningsdocumentatie en pandrechten en cessie in internationaal verband. De overeenkomsten worden ook inhoudelijk besproken aan de hand van de gebruikelijke internationale standaardcontracten. (ii) Internationale arbitrage inclusief investment arbitration en de regels van internationale bevoegdheid en tenuitvoerlegging, en (iii) de wijze waarop betaling en financiering van de transacties kunnen worden gestructureerd van bankgaranties en documentair krediet tot leningen. Hierbij komen ook het eigendomsvoorbehoud en de incoterms aan de orde.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is inzicht te geven in hoe een onderneming zaken doet in internationaal verband, waarbij aandacht wordt besteed aan de regels van internationaal commercieel contracteren van de transacties, van koop tot agentuur en van bankgarantie tot eigendomsvoorbehoud. Tevens wordt inzicht verkregen in vormen van internationale geschillenbeslechting en in lenings- en investeringsproblematiek van een internationaal opererende onderneming.
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • inzicht in de systematiek van de wet- en regelgeving die van belang is bij het aangaan door een onderneming van internationale transactie en de financiering daarvan;

 • binnen welke situatie dan ook, de studenten met vertrouwen de eerste stappen kunnen zetten in een carrière als international business lawyer.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce

 • Vereiste voorbereiding door studenten: paper en opgegeven stof

Werkgroepen
Geen

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: repetitorcollege

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding tentamen

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen (open vragen), dan wel mondelinge tentamens, waarbij behaalde cijfer voor minimaal 4 papers meetelt.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen. Inleverprocedures Zie de Algemene inleiding van het Werkboek Internationaal Commercieel Contracteren.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
R.I.V.F. Bertrams, Koop, Praktijkreeks IPR, deel 12, Maklu 2009

Werkboek:
Werkboek Internationaal Commercieel Contracteren

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce

 • Werkadres: Weena 355 (3013 AL) te Rotterdam

 • Bereikbaarheid: werkdagen

 • Telefoon: 010 217 2525

 • E-mail: m.e.koppenol@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag: 09.00-13.00 uur, vrijdag: 09.00-14.30 uur en woensdag alleen telefonisch

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235

 • E-mail:

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.