Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Algebra 3

Vak
2011-2012

Galoistheorie en de toepassingen daarvan vormen het hoofdthema van het college. We schenken aandacht aan de klassieke toepassingen op de Griekse constructieproblemen en de oplosbaarheid van polynoomvergelijkingen door radicalen.

Behandeld worden: lichaamsuitbreidingen, eindige lichamen, normaliteit en separabiliteit, Galoiscorrespondentie, cyclotomische uitbreidingen, constructieproblemen, radicaalformules, hoofdstelling van de algebra, kwadratische reciprociteit, categorieën en functoren.

Werkvorm
2 uur hoorcollege + 2 uur werkcollege per week.
Tentaminering
Schriftelijk tentamen en wekelijkse huiswerkopdrachten
Voorkennis
Lineaire Algebra 1, Algebra 1 & 2
Literatuur
Syllabus Algebra 3 van P. Stevenhagen

Links
collegepagina
syllabus