Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Sociologie (premaster)

Vak
2011-2012

Maandagavond 10 oktober 18:30 21:30
SB11

Studiemateriaal:

  • M. Elchardus, Sociologie. Een inleiding. Amsterdam: Pearson Education, 2007.

  • L. Rademaker, Schets van de Nederlandse samenleving. Ontwikkelingen en actualiteit, Amsterdam, Boom Onderwijs, 2007.