Studiegids

nl en

Conversatie Arabisch 2: Levantijns Arabisch

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Succesvol voltooid hebben van Grammatica Arabisch 3 en Teksten Arabisch 1: Lectuur Eerste Boek uit de propedeuse, of –ter beoordeling van de examencommissie- aantoonbare vergelijkbare competentie.

Voorbereiden voor het 1e college op 12-09-2011:

  • Read article “Damascus Arabic” in Versteegh, K. (2006), Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, vi, (pp 546-555). This article provides students with general background information on the major characteristics of SCA.

  • Read the classroom phrases in the text book (two pages before the introduction).

  • Listen to the conversation on page 23.

Beschrijving

Aan de hand van het leerboek Syrian Colloquial Arabic worden de basisprincipes van de gesproken taalvorm Levantijns Arabisch gedoceerd. De betreffende grammatica wordt gecontrasteerd met de kennis van die van het Modern Standaard Arabisch uit de propedeuse. De opgedane spreekvaardigheid wordt geoefend bij wijze van introductie op een mogelijk studieverblijf in Damascus in het tweede semester.

Leerdoelen

Studenten leren vertrouwde woorden en basiszinnen over vertrouwde onderwerpen verstaan en leren zich uitdrukken over eenvoudige onderwerpen. Aan het einde van dit semester is in luister- en spreekvaardigheid niveau A2 (Europese doeleinden) bereikt.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid en voorbereiding
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de examencommissie of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Huiswerk en deelname (10%); mini-toets (20%); deeltoets (20%), eindtoets (50%), herkansing (90%)

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • Mary-Jane Liddicoat, Richard Lennane & Iman Abdul Rahim, Syrian Colloquial Arabic, a Functional Course, third edition.

  • Audiovisueel materiaal ter beschikking gesteld via Blackboard.

  • Jérôme Lentin, “Damascus Arabic”, in Kees Versteegh (general editor), Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Vol. I A-Ed (Leiden/Boston: Brill 2006), pp. 546-555 (ter beschikking gesteld via Blackboard en het vogelnestje).

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden a la carte / contractonderwijs

nvt

Contact

Dina Heshmat /Mona Farrag

Opmerkingen

Verblijf in Damascus in het 2e semester
In verband met de situatie in Syrië is het op dit moment niet duidelijk of studenten die in het eerste semester de voorbereidende cursus Levantijns Arabisch volgen, ook daadwerkelijk in het 2e semester naar Syrië kunnen gaan voor het volgen van colleges aan de Universiteit van Damascus. Het Damascus Semester voorziet in een individueel programma dat door de student zelf wordt samengesteld en voor vertrek door de Examencommissie van de opleiding Midden-Oostenstudies moet worden goedgekeurd (uiterlijk in december 2011). Na goedkeuring kan de student aanspraak maken op vergoeding van de inschrijf- en collegekosten van het in Damascus te volgen programma. Als het niet mogelijk is om naar Syrië te gaan, volgt de student in het 2e semester automatisch het schaduwprogramma in Leiden. De cursus Levantijns Arabisch geeft geen toegang tot het Cairo Semester.