Studiegids

nl en

Profileringsvak: Verzekeringsrecht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER)

Beschrijving

Aan de orde komt en vijftal onderwerpen, te weten a) informatieplichten voor de assurantietussenpersoon en de verzekeraar, mede in het licht van de Wft, b) Zorgplichten voor de verzekerde als goede huisvader:beredding (7:957 BW) en eigen schuld (7:952 BW), c) verzekering en de frauduleus handelende/ calculerende verzekerde, d) de aansprakelijkheidsverzekering, mede in het licht van slachtofferbescherming en e) bewijs in verzekeringsrechtelijke verhoudingen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Met dit vak wordt beoogd de student een bredere kijk te geven op het wezen en de functie van verzekering in het maatschappelijke verkeer en van daaruit een aantal ontwikkelingen in de wetgeving, jurisprudentie en maatschappelijke discussie nader te analyseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
De student heeft kennis van en inzicht in de maatschappelijke functie van het verzekeringsrecht (in samenhang met het aansprakelijkheidsrecht) en is in staat een gefundeerde bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie over het meest wenselijke systeem van vergoeding van aan een ander toegebrachte schade.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. J.H. Wansink, prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde(gastdocente) en mr. M.M.R. van Ardenne-Dick (gastdocente)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Zelfstudie vooraf aan casusbehandeling.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5, aansluitend aan hoorcolleges

 • Namen docenten: prof. mr. J.H. Wansink, prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde(gastdocente) en mr. M.M.R. van Ardenne-Dick (gastdocente)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Zelfstudie vooraf aan casusbehandeling.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Overdruk Asser-Clausing-Wansink 5-VI Verzekeringsrecht

Werkboek:
Geen.

Reader:
Tijdschriftartikelen en jurisprudentie.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via het inschrijfformulier Accenten op de website van de afdeling Civiel recht. Nadere berichtgeving over de verplichte aanmeldingsprocedure wordt vermeld op de website van de afdeling Civiel recht, sectie burgerlijk recht. Zie http://www.law.leidenuniv.nl/org/privaatrecht/bpr/burgerlijkrecht/onderwijs/master-2010-2011-vernieuwd-masterprogramma-civiel-recht.html.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. J.H. Wansink

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Per e-mail of na afloop van de colleges

 • Telefoon: 071 – 527 7400

 • E-mail: wansink@frg.eur.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.