Studiegids

nl en

Aardwetenschappen

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit is een inleidend college in de Aardwetenschappen, waarin aardwetenschappelijke concepten worden uitgelegd, zoals die in de archeologie worden toegepast (= geoarcheologie). Daarnaast worden natuurlijke processen die een rol spelen bij de vorming van een landschap behandeld.

Leerdoelen

 • Basiskennis opdoen van de theoretische principes van de geoarcheologie (zoals stratigrafie, bodemvorming, sedimentologie, etc.);

 • Inzicht krijgen in de theoretische principes van geoarcheologie;

 • Kennis verkrijgen van de benaming van landschappelijke eenheden zoals behandeld tijdens college en in de literatuur, en deze kunnen definiëren (oeverwal, crevasse, etc.);

 • Kennis opdoen van de vorming van een landschap en de bijbehorende terminologie.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7×2 uur hoorcollege;

 • 280 pagina’s literatuur;

 • Opdrachten.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Wekelijkse opdrachten op Blackboard over de hoorcolleges en het boek.

Toetsvorm

 • Schriftelijk tentamen (open vragen);

 • De Blackboard opdrachten tellen mee voor het eindcijfer.

Toetsvorm deadline

Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

G. Nichols, Sedimentology and Stratigraphy, 2nd edition (2009). ISBN: 978-1-4051-3592-4.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw dr J.A. Mol.