Studiegids

nl en

Computertoepassingen 1: Archeologische gegevensverzamelingen

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja, zowel bij colleges als practica.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit is een introductie op het gebruik van databases bij archeologisch (veld)onderzoek. Aan de hand van 3 concrete archeologische voorbeelden wordt het nut van een digitale, gestructureerde gegevensverzameling getoond. Met het gebruik van een database-programma wordt ook in de praktijk ervaring op gedaan.

Leerdoelen

  • Het opdoen van algemene kennis van de basisbegrippen van een relationeel database systeem en de toepassing daarvan in de archeologie;

  • in staat zijn een database met archeologische gegevens te ontwerpen, vullen en bevragen met behulp van het programma MS-Access, zowel bij opgravingen als voor onderzoek in het kader van een eigen scriptie.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 6 uur hoorcollege;

  • 12 uur practicum.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege (3 colleges);

  • Practicum (3 dagdelen).

Toetsvorm

Aanwezigheidsplicht.

Literatuur

Niet van toepassing.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs M. Wansleeben, dr. H. Kamermans of dhr. E.C.G. Dullaart.