Studiegids

nl en

Cosmovision and shamanism in lowland South America and the Caribbean

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse behaald.

De collegereeks is geschikt en toegankelijk voor BA3-studenten Archeologie en BA3-studenten van andere faculteiten met een interesse en enige achtergrond in culturele antropologie, interculturele benaderingen of godsdienstwetenschappen.

Beschrijving

Deze collegereeks geeft een inleiding in de ontologie van de inheemse volken van het tropisch laagland van Zuid-Amerika en het Caribische gebied zoals deze begrepen kan worden vanuit de antropologische en archeologische literatuur. Hierbij zal er extra aandacht zijn voor de manier waarop deze kosmovisie zijn uiting vindt in diverse shamanistische systemen van deze regio. Daarbij dient deze cursus ook om een idee te geven van de grote verschillen tussen westerse en niet-westerse metafysische en epistemologische systemen en hoe deze verschillen de antropologisch-archeologische interpretatie kunnen beïnvloeden.
Daarnaast staat het schrijven van betogende essays, het voorzien van kritiek op stukken van peers en het opdoen van discussievaardigheden centraal.

Leerdoelen

 • Kennis opdoen over de kosmovisie van samenlevingen met een animistisch wereldbeeld, in het bijzonder die van laagland Zuid-Amerika en de Caraïben;

 • Het helder definiëren van begrippen m.b.t. shamanisme en kosmovisie, zoals behandeld in literatuur en college;

 • Zich bewust worden van de eigen westerse wereldvisie en het eigen westers referentiekader;

 • Het leren kennen van de verschillende theoretische achtergronden van wetenschappelijke literatuur op dit gebied, en deze kunnen toepassen op een casus;

 • De voors en tegens van de verschillende theorieën kunnen afwegen en hier een eigen, goed beargumenteerd standpunt in aangeven, zowel tekstueel als in een open discussie;

 • Het vermogen om een introductie naar een discussie te maken en deze discussie vervolgens in goede banen te leiden.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7×2 uur hoorcollege;

 • 280 pagina’s literatuur;

 • Paper.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, discussiecollege.

Toetsvorm

 • Tentamen met een take-home gedeelte dat aan het einde van het blok gegeven zal worden met daarin vragen over theorie en kernbegrippen van kosmovisie en shamanisme die behandeld zijn in de literatuur of college;

 • Het schriftelijk samenstellen van een discussiepunt, het kritiek geven op het standpunt van een andere student en het eventueel van repliek dienen van critici op het eigen standpunt (oftewel het voeren van een online discussie op het discussieforum van Blackboard);

 • Participatie, d.w.z. de aanwezigheid en het verbaal expressie geven van de eigen mening en een open, maar geïnformeerde discussie aan te kunnen gaan met een medestudent;

 • Paper.
  N.B. Er moet voor elk onderdeel een voldoende behaald worden!

Toetsvorm deadline

Literatuur

De verplichte literatuur is te vinden op Blackboard.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr R.S. Duin.

Opmerkingen

De voertaal is afhankelijk van de samenstelling van de groep. Zijn er buitenlandse studenten aanwezig, dan worden de colleges in het Engels gegeven. Wanneer er alleen Nederlandstalige studenten aanwezig zijn, dan wordt de cursus in het Nederlands gegeven.