Studiegids

nl en

Landschapsarcheologie

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald, BA2-profiel Archeologie van Noordwest-Europa.
Sterk aanbevolen: Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland.

Beschrijving

Het gedrag van mensen in het landschap is ruimtelijk continu. Het huidige landschap heeft bovendien een lange geschiedenis van gebruik en herbergt sporen uit verschillende perioden.
Dit gegeven doet vragen rijzen als ‘wat stelt een stip op een verspreidingskaart eigenlijk voor?’, ‘wat is een site?’ en ‘wat bedoelen we met het begrip landschap?’

Het doel van deze cursus is om door middel van archeologisch onderzoek inzicht te krijgen in pre- en protohistorische landschappen. Centraal staat het ontwerpen van onderzoek voor een (vereenvoudigde) praktijksituatie waarbij een originele en onconventionele aanpak gestimuleerd wordt.
Welke strategische keuzes maak je, en vanuit welke visie op archeologische landschappen?

Leerdoelen

  • Het kunnen benoemen, definiëren en toepassen van de belangrijkste benaderingen in de landschapsarcheologie;

  • Het kunnen ontwerpen van een veldwerkstrategie (gericht op onderzoeksvragen, voor een bepaald onderzoeksgebied, binnen een vastgesteld budget);

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • Colleges (1 ects);

  • Literatuur (1 ects);

  • Opdrachten (3 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsvorm

  • Tentamen;

  • Presentatie;

  • Essay.

Toetsvorm deadline

Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Het essay moet worden ingeleverd voordat het tentamen plaatsvindt.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens het eerste college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs R. Jansen.