Studiegids

nl en

Zoölogie 1

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Ecologie 2 behaald.

Beschrijving

Onderzoek van overblijfselen van kleine en/of grote zoogdieren uit archeologische context vereist kennis op het gebied van het verzamelen, prepareren, conserveren en determineren van Pleistocene en/of Holocene resten.
Daarnaast is een gedegen kennis van de diversiteit en de evolutie van de verschillende diergroepen gedurende het Pleistoceen en Holoceen van belang.
De uiteenlopende, toegepaste onderzoeksmethodes zullen tijdens de cursus uitgebreid aan bod komen.

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in:

  • de onderzoeksmethoden in de (archeo)zoölogie;

  • de inkadering van deze specialisatie in de archeologie;

  • de diversiteit en evolutie van de verschillende diergroepen in het Kwartair.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Tentamen.

Toetsvorm deadline

Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw I.M.M. vd Jagt MA of prof. dr M. van Kolfschoten.