Studiegids

nl en

Zoölogie 2

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Zoölogie 1 behaald.

Beschrijving

In dit practicum worden archeozoölogisch of paleontologisch materiaal bestudeerd. Dit materiaal kan als basis dienen voor de bachelor scriptie.

Leerdoelen

De student is in staat om:

  • de skeletelementen (incl. tanden en kiezen) van veel voorkomende diersoorten uit het Holoceen en Pleistoceen te herkennen en te benoemen;

  • het archeozoölogisch materiaal te beschrijven volgende de standaard die gebruikelijk is in het vakgebied;

  • archeozoölogisch materiaal met behulp van bepaalde methodes (die geïntroduceerd worden in deze cursus) te onderzoeken;

  • de karakteristieke, afwijkende kenmerken van archeozoölogisch materiaal en die van verschillende soorten bewerkingssporen op het materiaal te benoemen en te onderscheiden;

  • onder begeleiding een archeozoölogisch onderzoek uit te voeren en de resultaten te combineren met andere aspecten van een archeologisch onderzoek;

  • onder begeleiding te komen tot een basale rapportage van het (deel)onderzoek.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Practicum.

Toetsvorm

Werkstuk.

Toetsvorm deadline

Het werkstuk moet op 22 januari 2013 ingeleverd zijn.

Literatuur

Afhankelijk van het gekozen onderwerp.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw I.M.M. vd Jagt MA of prof. dr M. van Kolfschoten