Studiegids

nl en

Literature 1B: The Classical and Christian Legacies

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een algemeen overzicht van de klassieke mythologie en filosofie, alsmede van de Bijbel en theologische onderwerpen, en de wijze waarop deze hun invloed hebben doen gelden op of gebruikt zijn door schrijvers in de loop van de ontwikkeling van de Engelstalige letterkunde vanaf de Vroegmoderne Tijd tot nu. Naast een algemeen cursusboek, zullen de studenten selecties lezen uit Ovidius, Homerus, Vergilius en de Bijbel, en tevens Engelstalige teksten bestuderen ter illustratie van het Nachleben van de klassieke en christelijke tradities in de Engelstalige letterkunde.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is om studenten praktische kennis te laten opdoen van hoofdelementen van de klassieke en Joods-Christelijke tradities, zodat zij in staat zullen zijn om Engelstalige teksten en culturele achtergronden die gedurende de gehele studie Engelse Taal en Cultuur behandeld zullen worden diepgaander en zinvoller te begrijpen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van de cursus, bestaande uit:

  • 15 korte open (invul)vragen (30% van eindcijfer)

  • 45 gesloten vragen (multiple choice) (50% van eindcijfer)

  • enkele essayvragen (20% van eindcijfer)

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor het ter beschikking stellen van proeftentamens, en het materiaal gebruikt tijdens de hoorcolleges. Zie Blackboard

Literatuur

  • Ovid, Metamorphoses (Penguin)

  • Isabel Rivers, Classical and Christian Ideas in English Renaissance Poetry (Allen & Unwin)

  • The Authorized Version of the Bible (The “King James” version of 1611; Oxford World’s Classics)

  • Reader met achtergrondmateriaal te bestellen via Reader Online.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 103C.