Studiegids

nl en

Capita selecta oude muziek

Vak 2014-2015

Toegangseisen

Enige kennis van de historische uitvoeringspraktijk.

Beschrijving

Het keuzevak Capita selecta oude muziek bestrijkt een brede variatie aan onderwerpen uit de historische uitvoeringspraktijk. Als centrale componist wordt Johann Sebastian Bach behandeld. De precieze onderwerpen zijn te vinden in de lijst met data onder het kopje “rooster”.

Rooster

Eerste en tweede semester. De colleges vinden plaats in de bibliotheek (met instrumenten en prentenverzameling) van de docent, in Bussum (Meerweg 23) van 10.30-12.30 uur.

De colleges vinden plaats op onderstaande data:

08-09-2014 Verzamelen van oude bronnen
15-09-2014 J.S. Bach orgel- en klavecimbelmuziek, uitvoeringspraktijk en authenticiteit
25-09-2014 J.P. Sweelinck en Nederlandse klaviermuziek, vingerzettingen
29-09-2014 Cadenzen
08-10-2014 Basso continuo bronnen
13-10-2014 Soloconcerten van W.A. Mozart en Joseph en Michael Haydn
20-10-2014 Beethoven symfonieën, uitvoeringspraktijk
27-11-2014 Kerkmuziek Weense klassiek
08-12-2014 J.S. Bach, Kunst der Fuge
16-12-2014 J.S. Bach, Weihnachtsoratorium
25-03-2015 Diminuties
13-04-2015 Stemmingen (met Eduard Bos)
20-04-2015 Lezen van tabulaturen (met Jan Siemons)
27-05-2015 Articulatie

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Paper gericht op een muziekwetenschappelijk onderwerp uit de zeventiende of achttiende eeuw.

Literatuur

Chr. Wolff, J.S. Bach, the learned musician. New York: Norton. 2000.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Studenten zijn verplicht zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat kan worden gedownload via onderstaande link.

Aanmeldingsformulier

Contact

Rogier Schneemann

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten