Studiegids

nl en

Muziektheorie: inleiding

Vak 2014-2015

Beschrijving

In dertien hoorcolleges worden de basisbegrippen van de muziektheorie behandeld. Onderwerpen die aan de orde zullen komen, zijn: notatie van toonhoogte en ritme, intervallen, toonladders en toonsystemen, drieklanken, septimeakkoorden en andere samenklanken, akkoordprogressie, melodiebouw en -ontwikkeling, klassieke vormen, stemvoering, koraalzetting, basso continuo en partituurlezen.

Rooster

Eerste semester.
De colleges vinden plaats in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, Leiden), zaal 148, donderdagen van 15.15-17.00 uur.
Het eerste college is op donderdag 18 september 2014.
Het laatste college is op donderdag 11 december 2014.
NB: GEEN COLLEGE OP 23 OKTOBER.

Tentamen: locatie: Matthias de Vrieshof 4, room 008/A, 15.00-17.00 donderdag 15 januari 2015.
Hertentamen (indien van toepassing): Lipsius 148, 15.00-17.00, donderdag 22 januari 2015.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

  • Jeffrey Evans, Exploring theory with practica musica. Student ed. Kirkland, WA.: Ars Nova Software, [s.a.].
  • Practica Musica 5. Tekstboek en cd-rom. Te bestellen via studystore.nl

Contact

Rogier Schneemann
Arjen Berends

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Studenten zijn verplicht zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat kan worden gedownload via onderstaande link.

Aanmeldingsformulier

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten