Studiegids

nl en

Liturgiek 1

Vak
2012-2013

Beschrijving

Studenten verwerven in dit college inzicht in liturgie als vorm van ritualiteit binnen de hedendaagse cultuur. Daarbij komen kernbegrippen uit bijbel, theologie en liturgiegeschiedenis aan bod. Het accent ligt op de oecumenische tradities in Nederland. Aan de hand van opdrachten en werkbezoeken leren studenten om te gaan met de ordening van liturgische tijd en ruimte.

Rooster

Eerste semester. De colleges worden gegeven in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium, kamer S306 (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag), vrijdag van 13.30-15.20 uur. Eerste college: 14 september 2012

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege, opdrachtbespreking en excursie

Toetsing

Aanwezigheid verplicht.
Mondeling tentamen in januari

Literatuur

  • M. Barnard et al. (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk. Zoetermeer: Meinema, 1998.

  • M. Barnard & N. Schuman (red.), Nieuwe wegen in de liturgie. De weg van de liturgie – een vervolg. Zoetermeer: Meinema, 1998.

  • Dienstboek – een proeve, Schrift-Maaltijd-Gebed. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998.

  • Dienstboek – een proeve, deel II, Leven-Zegen-Gemeenschap. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998.

  • M. Barnard, Liturgie voorbij de Liturgische Beweging. Zoetermeer: Meinema, 2006

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Studenten zijn verplicht zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat kan worden gedownload via onderstaande link.

Aanmeldingsformulier

Contact

Tim Soekkha
Theo Goedhart