Studiegids

nl en

Muziek: Signaal en systeem 1

Vak 2014-2015

Toegangseisen

Basiskennis wiskunde.

Beschrijving

Basisinleiding in signaalfuncties. De docent behandelt onder andere: de decibel, sampling, toonafstanden, sinusfunctie, optelling van sinusgolven, geluidsveld, voortplanting van geluid door de ruimte, de Fourier-transformatie, spectraalanalyse, spectra van blokgolf, puls en driehoek.

Leerdoelen

De student die Signaal en Systeem 1 afsluit, heeft een goed basisidee van de fysische representatie van geluid. Hij weet hoe geluid digitaal opgenomen en opgeslagen is, hoe geluid zich als een golffront door de ruimte voortplant en beheerst de basiskenmerken zoals de geluidssterkte en toonhoogte en hun fysische representatie. De student kan als het ware `lezen en schrijven met geluidssignalen’ en maakt deze vaardigheid compleet met een grondige kennis van het gebruik van de Fourier-transformatie als signaalbeschrijvingsmethode.

Rooster

Eerste en tweede semester. Woensdagen van 12:30 tot 15:00 uur, Varèsezaal. De lessen vinden plaats in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag (op loopafstand van Den Haag Centraal).

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

De tentaminering bestaat uit een tussentijdse toets aan het einde van het eerste semester over klankrepresentatie en een toets aan het einde van het tweede semester over de Fourier-transformatie.

Blackboard

Literatuur

Stan Tempelaars, Signal Processing, Speech and Music. Lisse: Swets & Zeitlinge, 1996.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Studenten zijn verplicht zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat kan worden gedownload via onderstaande link.

Aanmeldingsformulier

Contact

Rogier Schneemann
Kees Tazelaar of info@sonology.org.

Opmerkingen

Studielast
Leidse studenten die bij dit Conservatorium vak aanschuiven, sluiten af met een extra opdracht om aan de vereiste studiebelasting van 10 ects te voldoen

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten