Studiegids

nl en

Muziek: Psycho-akoestiek

Vak 2014-2015

Toegangseisen

Basiskennis wiskunde.

Beschrijving

Psychoakoestiek beschrijft de relatie tussen geluid zoals we dat waarnemen en geluid als fysisch gegeven. De lessen behandelen een viertal deelgebieden: perceptie van geluidssterkte, toonhoogte en timbre, richting horen en tot slot een inleiding tot Auditory Scene Analysis.

Perceptie van geluidssterkte
Met behulp van onze kennis over de waarneming van geluidssterkte verkrijgen we inzicht in de werking van het gehoororgaan. Dit inzicht helpt ons vanzelfsprekend in het voorkomen van gehoorbeschadiging, maar het is ook van grote waarde voor het begrip van de waarneming en creatie van muziek, en het begrijpen van zaken als consonantie en dissonantie.

Toonhoogte en timbre
Het algemeen verbreide idee dat toonhoogte (een waarneming) en frequentie (een fysische grootheid) iets met elkaar te maken hebben, is zeker waar. Deze relatie blijkt echter losser te zijn dan je zou verwachten.
De spectrale samenstelling van een klank bepaalt het timbre ervan. We ervaren dat ook het temporele gedrag een niet te verwaarlozen invloed heeft, een aspect dat belangrijk is voor klankanalyse, echter ook voor klankopwekking.

Richtinghoren
Kennis over de waarneming van richting leert ons hoe nauwkeurig we een geluidsbron kunnen localiseren. Een belangrijk hulpmiddel bij toepassingen als muziekweergave, ensemble-opstelling, geluidsregistratie, virtual reality, enz.

Auditory Scene Analysis (ASA)
De theorie van ASA leert ons hoe we in staat zijn om puur aan de hand van wat we horen te analyseren wat er om ons heen gebeurt. Gebruikmakend van wat we in de voorgaande deelgebieden hebben opgedaan maken we kennis met twee begrippen uit de ASA: streaming en segregation.

Rooster

Eerste en tweede semester. Donderdagen, 09.15 – 12.15 u., Varèsezaal. De lessen vinden plaats in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag (op loopafstand van Den Haag Centraal).

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Literatuur

The Sense of Hearing, Christopher J. Plack, 2de druk, 2013, Psychology Press, ISBN 978-1848725157

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Studenten zijn verplicht zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat kan worden gedownload via onderstaande link.

Aanmeldingsformulier

Contact

Contact

Rogier Schneemann
Kees Tazelaar of info@sonology.org.

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten