Studiegids

nl en

Muziek: Ruimte akoestiek

Vak 2014-2015

Toegangseisen:

De cursus staat open voor studenten met belangstelling voor het onderwerp. Algemene voorkennis van wis- en/of natuurkunde op vwo-niveau wordt aanbevolen.

Beschrijving:

De cursus wordt gegeven in een blok van ongeveer dertien colleges waarin het algemene concept van de akoestiek wordt behandeld van omsloten ruimten zoals concertzalen, theaters, studio’s en controlekamers. Aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de bouwkundige vormgeving en de klankwaarneming. Nagalmtijd, galmstraal en andere parameters worden conceptmatig en mathematisch geïntroduceerd. Daarnaast wordt vanuit de elektro-akoestiek gekeken hoe enerzijds de akoestiek van een ruimte gemeten en geanalyseerd kan worden en anderzijds hoe men deze akoestiek kan variëren en optimaliseren.

Onderwijsvorm:

Hoorcollege.

Literatuur:

De reader Ruimte-akoestiek van de docent. Deze is verkrijgbaar op de reproafdeling van het Koninklijk Conservatorium.

Toetsing:

Schriftelijk tentamen.

Rooster:

Eerste semester. De cursus vindt plaats in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag, vrijdag van 9.30-11.30 uur. Eerste college wordt nog bekendgemaakt.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Studenten zijn verplicht zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat kan worden gedownload via onderstaande link.

Aanmeldingsformulier

Contact

Contact

Rogier Schneemann
Paul Jeukendrup (coördinator Art of Sound), telefoon: 070 315 14 82, p.jeukendrup@staff.koncon.nl

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten