Studiegids

nl en

Muziek: Sound and space

Vak 2014-2015

Beschrijving

Wat gebeurt er als we ruimte onderzoeken in termen van frequenties, en omgekeerd: wat blijft er van ons begrip van geluid over als geluid opgebroken wordt in termen van fysische eenheden? Deze module behandelt aan de hand van concrete voorbeelden wat wij doen met de combinatie geluid-ruimte als we daarmee muzikaal, architectonisch en artistiek aan het werk gaan. Het doel is een indruk te geven van bepaalde compositietechnieken, architectonische visies op geluid, en esthetische uitdagingen die voortkomen uit een auditief-ruimtelijke benadering toegepast op een culturele vorm. Extra aandacht krijgen: methoden van elektro-akoestisch componeren (zie werk van Iannis Xenakis), ruimtelijke benaderingen van muziek (zie Alvin Lucier), en historisch-architectonische anomalieën (zoals het Britse akoestische defense project). De module omvat een korte inleiding op de fysische aspecten van geluid en de deelnemers doen ook praktische ervaring op met elektro-akoestische ruimtelijke compositiemiddelen, zoals golfveldsynthese. Niettemin ligt de nadruk op een bespreking van actuele vraagstukken op het terrein van de theorie. Het programma is opgezet rond de thema’s echo, resonantie en oscillatie.

Rooster

Eerste en tweede semester. Donderdagen 15.30 – 17.30 uur, BEA 7. De lessen vinden plaats in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag (op loopafstand van Den Haag Centraal).

Onderwijsvorm

Hoor- / werkcollege.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Studenten zijn verplicht zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat kan worden gedownload via onderstaande link.

Aanmeldingsformulier

Contact

Rogier Schneemann
Kees Tazelaar of info@sonology.org.

Opmerkingen

Studielast
Leidse studenten die bij dit Conservatorium vak aanschuiven, sluiten af met een extra opdracht om aan de vereiste studiebelasting van 10 ects te voldoen.

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten