Studiegids

nl en

Taalbeheersing Ia: Conversatie & Luistervaardigheid en Kanji-introductie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Talen en Culturen van Japan

Beschrijving

Taalbeheersing I bestaat uit twee vakken: “Conversatie & Luistervaardigheid” is gericht op het ontwikkelen van spreek- en luistervaardigheid. Door middel van simpele conversaties zullen studenten leren om te gaan met basis-conversaties (dagelijks leven). Deze conversaties zullen o.a. betrekking hebben op ‘het introduceren van iemand/jezelf’, conversaties over iemands dagelijkse bezigheden, liefhebberijen, het omschrijven van objecten en mensen, het uitdrukken van ideeen etc.

Kanji-introductie is gericht op de ontwikkeling van begrip van de geschiedenis van kanji, van verschillende componenten (on/kun leeswijzen) en de structuur (radicalen) van kanji. Studenten zullen een basiskennis opbouwen van basale kanji (ongeveer 250) en zij zullen op hun kennis hiervan worden getest d.m.v. quizzes.

Leerdoelen

  • “Conversatie en Luistervaardigheid”: studenten leren omgaan met basis-conversaties.

  • “Kanji-introductie”: het opbouwen van een basiskennis basale kanji (ongeveer 250).

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

NB: 70 % aanwezigheid is een vereiste om aan het tentamen te kunnen deelnemen
Conversatie & Luistervaardigheid I (Mondeling tentamen)
Kanji-introductie I (Schriftelijk tentamen)

Ia. (5ECTS) 1) Kanji: 40% 2) Conversatie & luistervaardigheid: 60%

Blackboard

Blackboard is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

  1. Minna no Nihongo I Honsatsu (Main Textbook Kanji-kana version) (zie bijv. http://www.3anet.co.jp/english/books/books_01.html), 3A corporation 1998 (ISBN 4-88319-102-8).
  2. Minna no Nihongo I Honyaku Bunpo Kaisetsu in English (Translation & Grammatical Notes in English), 3A corporation 1998 (ISBN 4-88319-107-9).
  3. Minna no Nihongo/ Kanji_I (English edition I), 3A corporation 2001 (ISBN 978-4-88319-147-5).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Bij de docent, zie het rooster.

Opmerkingen

The language of instruction varies: Dutch, English or Japanese depending on the module and instructor.

Studenten kunnen versnellen binnen een onderdeel van het taalprogramma. Voordat ze bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan BA2 1e semester Conversatie & luistervaardigheid moeten studenten alleen onderstaande vakken hebben afgerond:

  1. BA1 Taalverwerving Ia/Taalbeheersing I/Conversatie & Luistervaardigheid I (60% of 5691VTATAY)
  2. BA1 Taalverwerving Ib/Taalbeheersing II/Conversatie & Luistervaardigheid II (60% of 5691VTATBY).

Voordat studenten door kunnen stromen naar het 2e semester van BA3 moeten echter alle andere taalvakken eerst zijn afgerond.