Studiegids

nl en

Hoorcollege Focus 1+2 Antropologie: Culturen en Subculturen

Vak
2012-2013

Beschrijving

Van Japan wordt vaak gezegd dat het een cultureel homogeen land is, maar een nadere beschouwing laat een grote verscheidenheid aan leefwerelden met eigen regels en gewoonten zien. Dit college richt zich op culturele diversiteit binnen Japan. Op diverse groepen en hun subculturen, die verbonden zijn aan verschillende afkomst (sociaal, etnisch, locaal), of verschillende milieu’s, of gerelateerd zijn aan werk, opleiding, hobby, leeftijd (jeugdculturen) bijvoorbeeld. Deze interne diversiteit en de antropologische bestudering daarvan is het thema van deze cursus.

Leerdoelen

Vertrouwd raken met basisbegrippen, centrale concepten en thema’s van de culturele antropologie van Japan, met name in relatie tot de bestudering van subculturen. Wat zijn de uitgangspunten van onderzoekers? Wat zijn de belangrijkste thema’s en knelpunten? Welke problemen komt men bij onderzoek tegen?
Verbeteren van academische vaardigheden als kritisch en analytisch lezen en academisch schrijven in een sociaal-wetenschappelijke context, gerelateerd aan onderzoek naar de hedendaagse Japanse samenleving.

Rooster

zie opleidingswebsite

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Participatie-element (aanwezigheid, webposts via blackboard): 30%
Analytisch element (besprekingsessay): 30%
Samenvattend element (eindopdracht over behandelde stof incl. boekrecensie): 40%

Alle onderdelen moeten voldoende gemaakt worden.

Literatuur

Nader op te geven artikelen.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster.

Contact

Mevr. Dr. M. Winkel

Aanmelden

Via uSis aanmelden is verplicht.

Blackboard

In de cursus wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard voor het doorgeven van informatie en het inleveren van opdrachten e.d.