Studiegids

nl en

BA2 Focus: Japanse Religies en Boeddhisme

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus beoogt een historisch kader te verschaffen voor begrip van de interactie tussen tradities zoals het Boeddhisme en Shinto en vanuit een synchronisch perspectief de moderne resultanten van die interactie te belichten. De student wordt vertrouwd gemaakt met recente literatuur en ontwikkelingen d.m.v. discussies over de belangrijkste vraagstukken op het vakgebied in samenhang met de opbouw van algemene kennis over Japanse religie vanuit een handboek. Parallel wordt de student geoefend in schriftelijke vaardigheden door het maken van een analytisch en een research werkstuk, en mondelinge vaardigheid dmv discussie en presentatie.

Leerdoelen

De opbouw van algemene en historische kennis van Japanse religie, Boeddhisme en Shinto en van het vakgebied. Het gebruik van databases. Kennis van methodologien en de achtergronden van de huidige benaderingen. Ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Rooster

Dinsdag 11-13 uur.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:
participatie (aanwezigheid op college met een minimum van 70%, actieve deelname an de discussies en het verzorgen van een mondelinge presentatie) 30%
analytisch werkstuk 20%
research werkstuk 30%
schriftelijk tentamen 20%

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium d.m.v. postings. Werkstukken worden digitaal ingeleverd en nagekeken.

Literatuur

Verplicht: Bowring, Richard, The Religious Traditions of Japan 500-1600, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
Voor deze cursus is ook een reader verkrijgbaar. Verdere literatuur staat beschreven in de cursussyllabus en wordt aangeboden via de Blackboard-site.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H van der Veere.