Studiegids

nl en

Teksten IIa, inclusief Taaltechnieken en hulpmiddelen

Vak
2012-2013

Toegangseisen

5691VTMTBY Teksten Ib.
Alleen hoofdvakstudenten Japans.
Deze cursus is bestemd voor studenten die hun eerstejaars vakken hebben afgerond en dient als basis voor het verder ontwikkelen van taalkundige en (inter)culturele vaardigheden tot het middenniveau. Studenten die dit onderdeel volgen behoren basale spreek- en luistervaardigheden te hebben, bekend te zijn met grammaticale structuren zoals uitgelegd in deel 1 & 2 van Minna no Nihongo, en in staat te zijn om ruwweg 500 kanji karakters te kunnen lezen en schrijven.

Beschrijving en leerdoelen

Deze cursus beoogt het vermogen van studenten te vergroten om geschreven stukjes te lezen over verschillende onderwerpen op middenniveau met behulp van de eerder bestudeerde grammatica en nieuw geleerde zinsstructuren.
2 colleges van 2 uur per week. Gebruikt wordt het boek “Teema Betsu, chuukyuu kara manabu”. Uit dit boek wordt van elk v.d. 25 hoofdstukken de hoofdtekst gelezen, vertaald en inhoudelijk behandeld, alsmede de “Tsukaimashou” oefening gedaan (dit betreft oefenzinnen aangaande idiomatisch gebruik van het Japans, de zogeheten bunkei-hyougen). Aan de hoofdtekst worden 2 collegeuren en aan de Tsukaimashou 1 collegeuur besteed.

Leerdoelen

De focus zal gericht zijn op “lezen om de taal te leren”, m.a.w. studenten zullen hun actieve kennis en beheersing van vocabulaire, kanji, grammatica, zinsstructuren en taalkundige conventies vergroten. Zij zullen hun lees- en vertaalvaardigheden ontwikkelen door het begrijpend lezen van bewerkte teksten met een lengte van enkele paragrafen, en ze zullen een begin maken om, met behulp van woordenlijsten en/of woordenboeken, eenvoudige authentieke materialen te leren lezen, zoals rubrieken in een tijdschrift of krant.

Door middel van deze leesoefeningen zullen studenten in staat zijn om de verschillen tussen Japanse en Nederlandse/Engelse zinsstructuren en lexicale items te onderscheiden, en te kunnen reflecteren over Japanse grammatica in contextueel verband. Studenten zullen de gelegenheid krijgen zich te bekwamen in het gebruik van naslagwerken (zoals woordenboeken, bronnen op het internet, specialistische naslagwerken om bijv. de lezing van namen op te zoeken, etc.).

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Tijdens de midterm krijgen de studenten toets 1 bunkei-hyougen (16 multiple-choice opgaven); tijdens de reguliere tentamenperiode krijgen de studenten toets 2 bunkei-hyougen. De 2 toetsen tellen voor 20%. In deze periode krijgen ze ook een teksttentamen dat bestaat uit vertalen en tekstverklaren. Dit tentamen telt voor 70%.
Aanwezigheid tijdens college is verplicht (minstens 70% van de colleges, met inbegrip van “Taaltechnieken & Hulpmiddelen”). Aanwezigheid en participatie tellen meer voor de resterende 10% van het uiteindelijke cijfer.

Blackboard

Blackboard is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

•『テーマ別中級から学ぶ日本語 改訂版』 (研究社) (NIET het ワークブック) = Arai, Reiko et al.: Teemabetsu chûkyû kara manabu nihongo, Revised edition, Kenkyûsha, 2007. ISBN 978-4-327-38443-2.
•『どんな時どう使う 日本語表現文型辞典』
Tomomatsu, Etsuko et al.: Essential Japanese Expressions, ALC, 2007.
ISBN 978-4-7574-1235-4.

Aanmelden

Aanmelden via uSis is verplicht.

Contact

De docent, zie rooster.

Opmerkingen

Weging:
Teksten: IIa (5 ec): 100%