Studiegids

nl en

Academische vaardigheden

Vak
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit college ontwikkelen studenten mondelinge, schriftelijke- en leesvaardigheden teneinde een adequaat academisch denk- en werkniveau te bereiken. Daarnaast maken zij kennis met de mogelijkheden om achtergrondinformatie te vergaren en bronnen effectief in te zetten bij het eigen onderzoek. Hiertoe is een introductie bij de Universiteitsbibliotheek in de cursus opgenomen.
Genoemde vaardigheden worden getraind aan de hand van een case study rond een beroemde literaire tekst: de roman Slaughterhouse Five van Kurt Vonnegut.
Bij mondelinge vaardigheden gaat het om de techniek van het spiegelen, het formuleren van heldere, bediscussieerbare stellingen, en het voeren van een discussie. Daarna worden de eisen behandeld waaraan een goede, aan een beperkte tijd gebonden presentatie moet voldoen. Bij Leesvaardigheid behandelen we verschillende vormen van samenvatten, de diverse functies van samenvatten, en het lezen van primaire en secundaire literatuur. Ook gaan we in op de techniek van close reading en het gebruik van citaten, en de manier waarop achtergrondliteratuur moet worden ingezet.
Schrijfvaardigheid betreft de training in het formuleren van een heldere en beperkte vraag- en probleemstelling, het maken van een schrijfplan of schrijfschema, het bijstellen van een schrijfplan, de conclusie, het maken van een bibliografie en een notenapparaat.

Leerdoelen

Dit college leert studenten hoe ze een onderzoek kunnen opzetten, hoe ze resultaten mondeling en schriftelijk kunnen presenteren, en hoe ze daarover een wetenschappelijke discussie kunnen voeren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondelinge en schriftelijke opdrachten, werkstuk

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

  • Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams, The Craft of Research. Derde editie. Chicago en Londen: University of Chicago Press, 2008. Prijs bij bol.com: € 14,99

  • Kurt Vonnegut, Jr. Slaughterhouse Five (1969). Elke engelstalige uitgave is toegestaan. Een goedkope en gemakkelijk verkrijgbare editie is die van Bantam Dell (New York: Dell Publishing, herdrukt vanaf 1991). Prijs bij bol.com: € 9,99.

  • Cliffs Notes on Vonnegut´s Slaughterhouse Five, ed. Dennis Stanton-Smith. Hoboken: Wiley Publishing, 1997.
    Prijs bij Bol.com: 6,99 euro.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor Contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Bij de docenten mw dr. M.J.A. Kasten en mw. dr. I. Hoving

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap