Studiegids

nl en

Realisme in literatuur en film

Vak
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De term realisme wordt op de eerste plaats gebruikt voor een literair- en kunsthistorische periode uit de negentiende eeuw. Westerse literaire teksten uit deze periode kenmerken zich door specifieke narratieve technieken, door een specifieke taalopvatting, specifieke motieven en thema’s en een specifieke relatie tot de lezer. Daarnaast wordt de term realisme ook veel ruimer gehanteerd voor een teksttype, of een manier van schrijven die zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw aangetroffen wordt en die in feite tot op de dag van vandaag dominant is. De eerste helft van dit college zal zich echter concentreren op het realisme als literair historische periode en op het aan het realisme verwante naturalisme. Behalve theoretische teksten over het realisme worden romans besproken van Emile Zola, Theodor Fontane, Gustave Flaubert en Ivan Toergenjev. Ook bestuderen we contemporaine discussies over het realisme en het naturalisme. In het tweede deel volgen sessies over realisme als basis voor de cinema. Diverse filmwetenschappers vertrekken vanuit de aanname dat de cinema een onlosmakelijke band met de materiële wereld heeft en beschouwen het eigene van film vanuit die optiek. Dat heeft zich op uiteenlopende wijzen gemanifesteerd, bijvoorbeeld in de vroege travelogues, de tendens van het poëtisch realisme in Frankrijk en het neo-realisme in Italië, maar ook in allerlei varianten van de documentaire – van de zogeheten cinéma verité tot de politiek geëngageerde verslaggeving, van de essayistische documentaire tot de mockumentary.

Leerdoelen

Kennis van de historische betekenis van het realisme als literaire stroming en inzicht in zijn stijlprincipes en thematiek; kennis van de voornaamste theorieën hierover; kennis van realisme als theoretisch uitgangspunt voor de cinema alsmede de mogelijkheid die kennis naar concrete films in te zetten – ook intercultureel.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Mid-term tentamen (over literatuur) en eind-tentamen (over film)

Literatuur

Gustave Flaubert Madame Bovary
Ivan Toergenjev Vaders en zonen
Émile Zola Het beest in de mens
Theodore Fontane Effi Briest

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dit geldt ook voor alle vormen van toetsing.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Via de docent P.W.J. Verstraten

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap