Studiegids

nl en

Tekst-beeld analyse 1: proza en film

Vak
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit college leert je hoe je literaire en filmische verhalen op een systematische en precieze manier kan analyseren, om zo te ontdekken hoe deze teksten werken – waarom ze lezers/kijkers blijven boeien, ontroeren, verwarren en op nieuwe gedachten brengen. In een ‘workshop’-achtige setting kijken we onder andere naar de middelen en strategieën die films en romans gebruiken om spanning op te bouwen, personages te creëren, tijdsverloop te manipuleren, ruimtes te suggereren, en betrokkenheid tot stand te brengen. Daarbij zullen gebruik maken van het begrippenapparaat dat ontwikkeld is in de narratologie, de theorie van verhalen en vertellen. Elke week zal een reeks narratologische begrippen centraal staan (zoals o.a. verteller, focalisator, geschiedenis, verhaal, ruimte, personage, mise-en-scene, editing, geluid) die we toetsen aan concrete tekst- en filmfragmenten. De cursus vereist een grote zelf-werkzaamheid van de deelnemende student.
Deze cursus zal in het tweede semester vervolgd worden in “Tekst- en Beeldanalyse 2: Poëzie en “Andere Cinema.” Hier analyseren we gedichten en niet-narratieve filmgenres (zoals de documentaire, commercial, videoclip en tekenfilm).

Leerdoelen

Teksten systematisch kunnen analyseren om ze uiteindelijk beter onderbouwd te kunnen interpreteren; inzicht hebben in de verschillende taalsituaties in proza, film, poëzie en drama; het geduld en de vaardigheid hebben om te kunnen close readen; relevante aspecten en elementen in een tekst kunnen benoemen; interpretaties leren onderbouwen en verdedigen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

2 Papers

Literatuur

  • Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, Toronto 2009 (derde herziene editie)

  • Peter Verstraten, Handboek filmnarratologie, Nijmegen: Vantilt 2008.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Bij de docent, dhr. Y. Horsman

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website