Studiegids

nl en

Filmgeschiedenis

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

De voorheen ‘grote kloof’ tussen ‘hoge en lage kunst’ loopt dwars door de discussies omtrent cinema. De films van regisseurs als Jean-Luc Godard, Martin Scorsese, Quentin Tarantino en Pedro Almodóvar kenmerken zich door een hoge graad van intertekstualiteit.
Hun werk blinkt uit door verwijzingen naar allerlei andere films uit de filmgeschiedenis. Deze collegereeks biedt een staalkaart aan ontwikkelingen binnen die filmgeschiedenis. Enerzijds staan die ontwikkelingen op zichzelf: welke visie op film hield het Frans Impressionisme erop na? Wat beoogden de Russische regisseurs met montage? Waarom werden de screwball comedy en de musical belangrijke genres in de jaren dertig en wat zijn hun voornaamste genreconventies? Anderzijds grijpen die ontwikkelingen op elkaar in. De nouvelle vague (vanaf eind jaren 50) krijgt gestalte via bestaande filmgenres, en de new Hollywood fase tussen 1967 en 1976 is op zijn beurt niet los te zien van de verdiensten van nouvelle vague. De Neue Deutsche Welle zoekt wegen om de door de Nazi’s bezoedelde traditie van Duitse cinema te omzeilen door bij andere tradities aan te knopen (de Amerikaanse B-film, het melodrama, of de cinema van F.W. Murnau). En in de postmoderne cinema zien we hoe genres met elkaar dwarsverbanden aanknopen. De reeks biedt een overzicht van genres en stromingen en legt er nadruk op hoe die genres en stromingen ook steeds weer op elkaar reageren.

Leerdoelen

Studenten krijgen in twaalf weken een globaal overzicht van belangrijkste filmhistorische ontwikkelingen. Ze krijgen daarmee inzicht in de belangrijkste stromingen, zoals het Frans Impressionisme, de Russische montage, het neorealisme, de nouvelle vague, new Hollywood, Neue Deutsche Welle, Dogma. En tevens raken ze vertrouwd met cruciale filmgenres, zoals de screwball comedy, het melodrama, de musical, film noir, de western, science fiction.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Blackboard gebruikt voor informatie aan studenten

Literatuur

Reader

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Contact

Via de docent, P.W.J. Verstraten

Opmerkingen

Voor aanvullende informatie, zie ook de eigen website