Studiegids

nl en

Comparative Studies

Vak
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

“Vergelijken” is lange tijd een van de belangrijkste doelstellingen van literatuurwetenschap geweest. Men vroeg zich bijvoorbeeld af wat de algemene kenmerken van de Verlichting of van de Romantiek waren, wat de manifestaties van het Realisme binnen het Duitse, Engelse, Franse taalgebied met elkaar gemeen hadden, en hoe literatuur uitdruk geeft aan een nationale of juist transnationale identiteit. De afgelopen vijftien jaar heeft de Vergelijkende Literatuurwetenschap zich echter ontwikkeld van een discipline die vooral op het Westen georiënteerd was, naar een vakgebied dat daadwerkelijk intercultureel is. Daarnaast wordt literatuur steeds meer in relatie tot andere media (film, beeldende kunst, fotografie, muziek) en andere wetenschappelijke vertogen (geschiedenis, theologie, filosofie, antropologie) bestudeerd.
Het college bestaat uit 3 blokken:

  1. de “klassieke” vergelijkende literatuurwetenschap: visies, methoden, problemen;
  2. vergelijking literatuurwetenschap met andere disciplines,
  3. vergelijking van literatuur met andere media.

Leerdoelen

Studenten raken op de hoogte van de verschillende velden waarmee literatuur vergeleken kan worden of mee in verband gebracht kan worden of mee in verband kan worden.
Studenten krijgen inzicht in de geschiedenis van de vergelijkende literatuurwetenschap en verwerven kennis over en inzicht in de manieren waarop de literatuurwetenschap ook in andere disciplines en media kan worden ingezet.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Midterm opdracht, schriftelijk tentamen

Blackboard

Lees- en presentatievragen worden via Blackboard bekend gemaakt.

Literatuur

Reader met artikelen.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenten Informatiesysteem uSis.
Dit geldt ook voor alle vormen van toetsing.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Bij de docent mw. Dr. I. Hoving

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap